Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2627. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov, stran 5557.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, zakon o ohranjanju narave – 56/99, zakon o javnih skladih – 22/00) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
1. člen
V pravilniku o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 15/00) se besedilo 7. člena spremeni tako, da se glasi:
“Meritev vsebnosti PCB se v naftnih derivatih in rabljenih oljih izvaja po metodah, določenih s standardoma SIST 12766-1 in SIST 12766-2, v izolacijskih tekočinah pa po metodah, določenih s standardom IEC 61619.
Meritev vsebnosti PCB v naftnih derivatih in rabljenih oljih ter v izolacijskih tekočinah se lahko izvaja tudi po drugih preizkusnih metodah, če so rezultati validacij teh metod enaki rezultatom validacij metod iz standardov iz prejšnjega odstavka.
Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za določitev vsebnosti PCB v naftnih derivatih in rabljenih oljih ter v izolacijskih tekočinah lahko uporabijo tudi druge preizkusne metode, katerih občutljivost znaša vsaj 0,001% PCB od teže tekočine in če vsebnost PCB v tekočini ne presega 0,003% PCB od teže tekočine.
Standardi iz prvega odstavka tega člena se hranijo in so na vpogled pri organu, pristojnem za izdajanje slovenskih nacionalnih standardov.“.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-11-30/99
Ljubljana, dne 14. junija 2002.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost