Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2624. Odredba o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših, stran 5555.

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) v povezavi s četrtim odstavkom 28. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
O D R E D B O
o določitvi standarda stroškov dela in standarda stroškov in odhodkov oskrbe institucionalnega varstva starejših
1. člen
Ta odredba določa standard stroškov dela iz prve alineje drugega odstavka 28. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ter standard stroškov in odhodkov oskrbe iz druge alineje drugega odstavka 28. člena pravilnika, za oblikovanje cene storitev institucionalnega varstva starejših, in sicer za standardno storitev socialne oskrbe za osebe, ki so starejše od 65 let, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči-oskrbe I.
2. člen
Standard stroškov dela se določi v naslednji višini:
– povprečni kvalifikacijski količnik za število
zaposlenih, potrebnih za opravljanje storitve v skladu
s predpisanimi normativi in standardi            3,15
– povprečni kvalifikacijski količnik za vodilni
oziroma vodstveni kader (en vodilni oziroma
vodstveni na 180 oskrbovancev-uporabnikov)         0,07
– drugi stroški dela: 37.629 SIT mesečno
na zaposlenega.
3. člen
Standard stroškov in odhodkov oskrbe se določi v naslednji višini:
994 SIT dnevno oziroma 30.234,17 SIT povprečno mesečno.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-012/02
Ljubljana, dne 19. junija 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost