Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2568. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago, stran 5349.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) in v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št. 108/01, 8/02, 15/02 in 25/02) se:
1. za tarifno oznako 0703 10 11 doda besedilo, ki se glasi:
---------------------------------------------------------------
“0707 00    Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene
0707 00 90   – Kumarice                 pr“;
---------------------------------------------------------------
2. pri tarifni oznaki 1003 00 90 besedilo “- Drug, od 1. januarja do 15. junija“ nadomesti z besedilom:
“– Drug, od 1. januarja do 31. decembra“;
3. pri tarifni oznaki 1004 00 00 besedilo “Oves, od 1. januarja do 15. junija“ nadomesti z besedilom:
“Oves, od 1. januarja do 31. decembra“;
4. pri tarifni oznaki 1008 90 10 besedilo “– – tritikala (križanec pšenica*rž), od 1. januarja do 15. junija“ nadomesti z besedilom:
“– – tritikala (križanec pšenica*rž), od 1. januarja do 31. decembra“.
2. člen
Avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje za blago iz 1. točke prejšnjega člena velja do 15. 9. 2002.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-14/2000-10
Ljubljana, dne 13. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik