Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2002 z dne 14. 6. 2002

Kazalo

2523. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D), stran 5265.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2002.
Št. 001-22-54/02
Ljubljana, dne 10. junija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN TER O DOLOČITVI NJIHOVIH OBMOČIJ (ZUODNO-D)
1. člen
V zakonu o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek, 69/94, 56/98, 75/98 – popravek, 67/98 – odločba US in 73/98 – njen popravek, 67/98 – odločba US, 72/98 – odločbe US in 75/98), se v 2. členu
v 42. točki, ki vsebuje območja naselij občine Hajdina, za naseljem “Hajdoše” doda naselje “Lancova vas pri Ptuju”.
V 74. točki, ki vsebuje območja naselij občine Litija, se črtajo naselja:
“Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane
Gradišče pri Litiji
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore – k.o. Ježni Vrh
Razbore – k.o. Poljane del
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Velikem Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica”.
V 142. točki, ki vsebuje območja naselij občine Šenčur, se črta naselje “Hrastje”.
V 145. točki se ime občine “Šentjur pri Celju” nadomesti z imenom “Šentjur”. Sedež občine “v Šentjurju pri Celju” se nadomesti z “v Šentjurju”.
Doda se nova točka 149.a, ki se glasi:
“149.a Šmartno pri Litiji
Bogenšperk
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Črni Potok
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor
Gornji Vrh
Gozd-Reka
Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane
Gradišče pri Litiji
Gradiške Laze
Jablaniške Laze
Jablaniški Potok
Jastrebnik
Javorje
Jelša
Ježce
Ježni Vrh
Kamni Vrh pri Primskovem
Koške Poljane
Leskovica pri Šmartnem
Liberga
Lupinica
Mala Kostrevnica
Mala Štanga
Mihelca
Mišji Dol
Mulhe
Obla Gorica
Podroje
Poljane pri Primskovem
Preska nad Kostrevnico
Primskovo
Račica
Razbore – k.o. Ježni Vrh
Razbore – k.o. Poljane del
Riharjevec
Selšek
Sevno
Spodnja Jablanica
Stara Gora pri Velikem Gabru
Ščit
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Velika Kostrevnica
Velika Štanga
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Volčja Jama
Vrata
Zagrič
Zavrstnik
Zgornja Jablanica
Sedež občine Šmartno pri Litiji je v Šmartnem pri Litiji.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.”
V 147. točki, ki vsebuje območja naselij občine Škofja Loka, se za naseljem “Sv. Duh” doda naselje “Sv. Lenart”.
2. člen
V 3. členu se v 3. točki, ki vsebuje območja naselij mestne občine Kranj, za naseljem “Goriče” doda naselje “Hrastje”.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 020-01/90-1/159
Ljubljana, dne 31. maja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost