Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2385. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke - Občina Vrhnika, stran 4951.

Na podlagi 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 34/96, 38/96, 43/96, 57/96, 82/98 in 59/01) in zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 24. seji dne 23. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika
1. člen
Za območje naselja Bevke – Občina Vrhnika se razpiše referendum za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika.
2. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
»OBČINA VRHNIKA
Na referendumu dne 23. 6. 2002 za uvedbo samoprispevka, za čas od 1. 8. 2002 do 31. 7. 2007 na območju naselja Bevk, ki se bo uporabil za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, glasujem
    ZA                  PROTI
            (pečat)
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.«
3. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 24. 5. 2002.
4. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. 6. 2002 od 7. do 19. ure v Kulturnem domu Bevke, Bevke 17, Vrhnika.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
6. člen
Sestavni del sklepa o razpisu referenduma je predlog odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Bevke – Občina Vrhnika.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 11/2-00900-0001/02
Vrhnika, dne 24. maja 2002.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.