Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2384. Pravilnik o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič, stran 4951.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) in pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/98) je Občinski svet občine Tržič na 21. redni seji dne 8. 5. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 78/98) se spremeni 5. člen, tako da se glasi:
“Višina sredstev, ki jo lahko pridobi:
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 3000 točk,
2. delodajalec za zaposlitev osebe iz druge in tretje alinee 3. člena znaša 2000 točk,
3. delodajalec za zaposlitev osebe iz četrte alinee 3. člena znaša 1000 točk.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan Občine Tržič glede na razpoložljiva sredstva za ta namen.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 111-01/98-07
Tržič, dne 16. maja 2002.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.