Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2383. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lanišče, stran 4951.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 33. redni seji dne 7. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Lanišče
1. člen
S tem sklepom del zemljišča v izmeri 60 m2 parc. št. 2990/1 k.o. Lanišče – javno dobro v splošni rabi, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.
2. člen
Nepremičnina iz točke 1. tega sklepa v smislu zakona o lastninjenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 44/97) postane lastnina Občine Škofljica, Šmarska 3, Škofljica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01506/16/2002
Škofljica, dne 16. maja 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.