Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2382. Dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica, stran 4951.

Na podlagi druge alinee drugega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in določitev ustavnega sodišča, objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96 in 47/99), štirinajste alinee, 5. točke, 4. člena odloka o pomožnih objektih v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 95/00) ter določb odloka o komunalnih taksah v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 57/96) je Občinski svet občine Škofljica na 33. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel
D O P O L N I T E V O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica
1. člen
1. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju (Uradni list RS, št. 30/02) se dopolni tako, da glasi:
V odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 57/96), se v 2. členu odloka v drugem odstavku na koncu prvega stavka dodajo besede: »ter drogovi javne razsvetljave«.
2. člen
Dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Škofljica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01506/15/02
Škofljica, dne 8. maja 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.