Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2379. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 4949.

Na podlagi tretjega odstavka 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00), drugega odstavka 48. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in tretjega odstavka 70. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na nadaljevanju 23. redne seje dne 25. 4. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I
Na zemljiščih s parc. št. 1184/5, 1184/8, 1184/9, 1184/10, 1184/14 in 1184/19, vse k.o. Zminec; 1491/6, 1490/1 in 1490/3, vse k.o. Sopotnica; 1684/4 k.o. Dorfarje; 1206/5 k.o. Suha, 903/3 k.o. Lenart, se status javnega dobra ukine, parcela/e se vpiše/jo v nov zemljiškoknjižni vložek pri isti katastrski občini in pri njem lastninska pravica v korist Občine Škofja Loka do celote (1/1).
II
Na delu zemljišč s parc. št. 1189/1 k.o. Zminec; 1075/4 k.o. Reteče; 904/1, 904/2 in 903/1, vse k.o. Lenart; 945 k.o. Zgornja Luša, se status javnega dobra ukine. Obstoječe parcele se odmerijo in parcelirajo, novonastala parcela se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek pri isti katastrski občini in pri njem lastninska pravica v korist Občine Škofja Loka do celote (1/1).
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.