Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2375. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica, stran 4939.

Na podlagi 9. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00), na podlagi strokovnih podlag za urejanje mirujočega prometa v mestu Slovenska Bistrica - določitev modrih con in na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 30. redni seji dne 20. 5. 2002 sprejel
S P R E M E M B O O D R E D B E
o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica
1. člen
V odredbi o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 31/01) se spremeni tako, da se 4. člen glasi:
»Na parkiriščih iz 3. člena te odredbe je parkiranje omejeno na dve uri, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 18. in v soboto od 8. do 13., razen na parkirišču ob Kolodvorski cesti pred občino in ob Vošnjakovi ulici, kjer je parkiranje omejeno na dve uri, in sicer od ponedeljka do petka od 7. do 15.«
2. člen
Ta sprememba odredbe začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/30-8/2002
Slovenska Bistrica, dne 20. maja 2002.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.