Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2370. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče, stran 4934.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 70/95) in predhodnega soglasja svetov krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica, Svibno in Vrhovo ter v skladu z 11., 56. in 58. členom statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 51/95) je Občinski svet občine Radeče na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o dopolnitvah in spremembah odloka o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče
1. člen
V odloku o določitvi članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 17/96) se s temi spremembami in dopolnitvami po predhodnem soglasju svetov krajevnih skupnosti Radeče, Jagnjenica, Svibno in Vrhovo spremeni število članov Sveta KS Radeče v posamezni VE v KS Radeče.
2. člen
Dopolni in spremeni se 3. člen tako, da se glasi:
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Radeče se določijo 4 volilne enote, in sicer:
a) prva volilna enota zajema naselja: Radeče, Obrežje, Zavrate št. 1. in 2. V prvi volilni enoti se volijo štirje člani Sveta KS Radeče;
b) druga volilna enota zajema naselja: Dobrava, Hotemež, Loška gora, Brunk, Brunška gora, Rudna vas. V drugi volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS;
c) tretja volilna enota zajema naselja: Jelovo, Njivice, Zavrate od vključno št. 3 dalje. V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta KS;
d) četrta volilna enota zajema naselji: Močilno, Žebnik. V četrti volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-1/02-52
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.