Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2369. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče, stran 4934.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96); 19. in 91. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) in na podlagi določil zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 31/00 in 36/00) je Občinski svet občine Radeče na 14. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št. 70/96) se 6. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Dejavnost javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče je:
85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
85.130 Zobozdravstvena dejavnost
85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki
85.142 Alternativne oblike zdravljenja
85.143 Druge zdravstvene dejavnosti d.n.
85.311 Dejavnost domov za starejše
85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
85.324 Dejavnost varstvenih delovnih centrov
85.329 Druge socialne dejavnosti
V tem členu naštete dejavnosti se lahko izvajajo v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-1/02-30
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.