Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2368. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, stran 4933.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), prvega odstavka 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 35. člena zakona o uresničevanju interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter 91. in 93. člena statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 15. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno turistični rekreacijski center Radeče (Uradni list RS, št. 35/01) se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
22.150 Drugo založništvo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
55.303 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
55.400 Točenje pijač
60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
60.230 Drug kopenski potniški promet
61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih
63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
71.220 Dajanje ladij v najem
74.400 Oglaševanje
74.810 Fotografska dejavnost
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
92.110 Snemanje filmov in video filmov
92.120 Distribucija filmov in video filmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.340 Druge razvedrilne dejavnosti d.n.
92.511 Dejavnost knjižnic
92.521 Dejavnost muzejev
92.610 Obratovanje športnih objektov
92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
92.623 Druge športne dejavnosti
92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03200-1/02-22
Radeče, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. l. r.