Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2366. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold, stran 4932.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 29. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) izdaja župan Občine Prebold
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold
1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Prebold, ki ga je izdelala Regijsko razvojna družba d.o.o. iz Domžal.
2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev bo javno razgrnjen v prostorih Občine Prebold. Javna razgrnitev bo trajala en mesec od objave v Uradnem listu RS. V času javne razgrnitve bo v avli kinodvorane v Preboldu organizirana javna razprava. Datum bo določen naknadno, občani bodo o javni razpravi obveščeni na krajevno običajen način.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko vse zainteresirane pravne ali fizične osebe podajo k izdelanemu osnutku svoje pripombe in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo po pošti.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Prebold, dne 20. maja 2002.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.