Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2365. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002, stran 4932.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 30. redni seji dne 16. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002
1. člen
V 1. in 5. členu sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/02) se datum “30. 4. 2002” nadomesti s “30. 6. 2002”.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 2002.
Št. 06202-198/2002
Podčetrtek, dne 17. maja 2002.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.