Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2363. Sklep o določitvi višine zneska priključne takse za kanalizacijski priključek, stran 4931.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) in odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 107/00) je Občinski svet občine Pivka na 24. seji, dne 25. 4. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi višine zneska priključne takse za kanalizacijski priključek
1. člen
Priključna taksa za kanalizacijski priključek se obračunava v višini 36% povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v gospodarstvu po podatkih statističnega urada Republike Slovenije za pretekli mesec.
2. člen
Priključna taksa se poravna v treh zaporednih mesečnih obrokih. Po poravnanem zadnjem obroku pristojni občinski organ izda ustrezno potrdilo, na podlagi katerega upravljalec javne kanalizacije izvede priključitev uporabnika na omrežje javne kanalizacije.
3. člen
Sredstva, zbrana z obračunom priključne takse za kanalizacijski priključek so prihodek proračuna in se uporabljajo izključno za izgradnjo priključkov kanalizacijskega omrežja.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od dneva objave dalje.
Št. 03201-24/2002
Pivka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.