Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2362. Spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka, stran 4930.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00), 41. in 70. člena zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) je Občinski svet občine Pivka na 24. seji dne 25. 4. 2002 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka (Uradni list RS, št. 10/97), se spremeni prvi odstavek 6. člena, ki se glasi:
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem robu pa je zapisano: Osnovna šola Pivka.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-24/02
Pivka, dne 25. aprila 2002.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.