Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2356. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško, stran 4923.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 33. seji dne 23. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
I
V sklepu o določitvi cene programov v vrtcih občine Krško (Uradni list RS, št. 18/02) se v I. točki cene programov navedene za Vrtec Krško spremenijo in znašajo:
v SIT
                                                             v SIT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrtec      Starostna skupina Starostna skupina Starostna skupina Starostna skupina Razvojni Dodatna     Romski
        1–3 let (4–6 ur)  1–3 let (6–9 ur)  3–7 let (4–6 ur)  3–7 let (6–9 ur)  oddelek  strokovna pomoč oddelek
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Vrtec Krško 64.372       80.464       54.716       68.395       265.792  –        –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II
Te spremembe sklepa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od 1. 9. 2002 dalje.
Št. 380-05-2/01-O316
Krško, dne 23. maja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.