Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2355. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško, stran 4922.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 33. seji dne 23. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško (Uradni list RS, št. 59/97 in 31/98) se v četrtem odstavku 2. člena črtata tretja in peta alinea.
2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se s 1. 9. 2002.
Št. 028-9/97-1/18
Krško, dne 23. maja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.