Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2354. Odlok o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve, stran 4922.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS in 70/00), 6. člena odloka o proračunu Občine Krško za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Krško na 33. seji dne 23. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev stalne proračunske rezerve
1. člen
Za izvedbo sanacije plazu na javni poti JP 2 št. 692080 odcep Sveti Križ se zagotovijo sredstva v višini 8,000.000 SIT.
2. člen
Za izvršitev programa sanacije plazov v letu 2002 se iz proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 8,000.000 SIT.
3. člen
O porabi sredstev za odobrene namene, je po izvršitvi župan dolžan dostaviti poročilo občinskemu svetu.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-24/02-9
344-04-23/02-605
Krško, dne 23. maja 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.