Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2353. Sklep o imenovanju v občinsko volilno komisijo, stran 4922.

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95), 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) in 74. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) ter na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, je Občinski svet občine Kočevje na 29. redni seji dne 13. 5. 2002 sprejel naslednji
S K L E P
I
V občinsko volilno komisijo se imenujejo:
za predsednika: Roman Poklač, rojen 19. 5. 1960, Bračičeva ul. 3, 1330 Kočevje
za namestnika predsednika: Ines Skebe, rojena 27. 3. 1961, Šalka vas 159, 1330 Kočevje
za člana: Aleš Štrumbelj, rojen 1. 4. 1970, Podgorska ul. 2, 1330 Kočevje
za nam. člana: Alojzija Janša, rojena 22. 5. 1953, Ulica heroja Marinclja 18, 1330 Kočevje
za člana: Marija Bruner, rojena 12. 5. 1958, Kidričeva ul. 6, 1330 Kočevje
za nam. člana: Valentin Mavrin, rojen 13. 5. 1949, Breg pri Kočevju 60, 1332 Stara Cerkev
za člana: Viljem Novak, rojen 18. 9. 1952, Tesarska ul. 3c, 1330 Kočevje
za nam. člana: Lea Oražem, rojena 30. 7. 1933, Trg zbora odposlancev 69, 1330 Kočevje.
II
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 14. maja 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.