Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2349. Sklep o javni razgrnitvi osnutka delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem - za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1), stran 4916.

Župan Občine Črna na Koroškem je na podlagi 2. člena zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 18/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 30. člena statuta Občine Črna na koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) dne 23. 5. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem – za posamezno poselitveno območje Teber (razširitev PUP št. 1)
I
Javno se razgrne osnutek delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem – za posamezno poselitveno območje Teber, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje.
II
Osnutek delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem – za posamezno poselitveno območje Teber bo javno razgrnjen v prostorih Občine Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem listu RS.
III
K dokumentu lahko v času javne razgrnitve podate svoje pripombe in predloge vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pripombe in predlogi se pošiljajo na sedež Občine Črna na Koroškem.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava in sicer 19. 6. 2002 ob 17. uri v prostorih Občine Črna na Koroškem.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-02/02
Črna na Koroškem, dne 23. maja 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.