Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2348. Odlok o spremembi odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke, stran 4916.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), 6. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 15/00) ter 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Bloke na 21. redni seji dne 23. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke
1. člen
V odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 64/01), se v 4. členu spremeni peta alinea, ki glasi:
– oddelek za tehnično reševanje z ekipo za izvidovanje.
Šesta alinea se črta.
2. člen
V 9. členu se spremeni druga alinea, ki glasi:
– oddelek za tehnično reševanje z ekipo za izvidovanje.
Tretja alinea se črta.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne, 23. maja 2002.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.