Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2329. Odredba o homologiranju koles z motorjem glede na namestitev svetlobne opreme (št. 74.01), stran 4868.

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99 in 54/00) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o homologiranju koles z motorjem glede na namestitev svetlobne opreme (št. 74.01)*
1.      SPLOŠNO
 
1.1      Vozila kategorije** L1 morajo biti homologirana v skladu s to
       odredbo.
 
2.      PODROČJE UPORABE
 
2.1      Ta odredba se nanaša na namestitev svetlobne opreme na motorna
       vozila z dvema kolesoma brez bočne prikolice, s konstrukcijsko 
       določeno hitrostjo, manjšo od 50 km/h, in delovno prostornino 
       motorja, manjšo od 50 cm3.
 
3       ZAHTEVE
 
3.1      Splošne zahteve
 
3.1.1     Naprave za osvetljevanje in dajanje svetlobnih signalov morajo biti 
       vgrajene oziroma nameščene tako, da pri normalni rabi in kljub 
       morebitnim vibracijam, katerim so izpostavljene, ne spremenijo s to 
       odredbo predpisanih lastnosti in da ostane tudi vozilo skladno z 
       določili te odredbe. Predvsem se ne smejo nenamerno spremeniti 
       nastavitve žarometov in drugih svetilk.
 
3.1.2     Naprave za osvetljevanje morajo biti vgrajene tako, da jih je na 
       preprost način mogoče pravilno nastaviti.
 
3.1.3     Za vse svetlobno-signalne naprave, tudi tiste, ki so nameščene na 
       bočnih straneh vozila, velja, da mora biti po vgradnji na vozilo 
       referenčna os svetilke vzporedna s podlago, na kateri vozilo stoji. 
       Za bočne odsevnike mora biti ta os pravokotna na navpično ravnino, 
       ki poteka skozi vzdolžno os vozila, pri vseh drugih napravah pa mora 
       biti vzporedna z njo. Dovoljeno odstopanje je 3 stopinje v vsaki 
       smeri. Če je proizvajalec svetlobne naprave predpisal posebne 
       zahteve glede vgradnje, jih je treba dosledno upoštevati.
 
3.1.4     Če ni posebej predpisano drugače, je treba višino in usmeritev 
       svetilk preverjati na neobremenjenem vozilu, ki stoji na ravni 
       vodoravni površini, pri tem pa se mora krmilo nahajati v položaju za 
       vožnjo naravnost.
 
3.1.5     Če ni posebej predpisano drugače
 
3.1.5.1    morajo biti posamične svetilke ali odsevniki vgrajeni tako, da 
       njihova referenčna središča ležijo v srednji vzdolžni ravnini 
       vozila;
 
3.1.5.2    svetilki istega para, ki imata isto funkcijo, morata biti:
 
3.1.5.2.1   nameščeni simetrično glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila,
 
3.1.5.2.2   nameščeni medsebojno simetrično glede na srednjo vzdolžno ravnino 
       vozila,
 
3.1.5.2.3   ustrezati istim kolorimetričnim predpisom in
 
3.1.5.2.4   imeti enake fotometrične lastnosti.
 
3.1.6     Svetilke so lahko združene, kombinirane ali integrirane ena z drugo, 
       vendar pod pogojem, da so izpolnjene vse zahteve glede barve, lege, 
       usmeritve, geometrijske vidnosti, električne povezave in drugih 
       zahtev, če obstajajo, za vsako svetilko.
 
       Samostojne svetilke so tiste, ki imajo ločene leče, ločene izvore 
       svetlobe in ločena ohišja.
       Združene svetilke imajo ločene leče in ločene izvore svetlobe, a 
       skupno ohišje.
       Kombinirane svetilke imajo ločene leče, a skupen izvor svetlobe in 
       skupno ohišje.
       Integrirane svetilke imajo ločene izvore svetlobe – lahko tudi 
       skupen izvor svetlobe, ki deluje na različne načine, v celoti ali 
       delno skupne leče in skupno ohišje.
 
3.1.7     Največja višina svetilke nad cestiščem se meri do najvišje točke 
       vidne svetleče površine, najmanjša višina pa do najnižje točke vidne 
       svetleče površine v smeri referenčne osi. Pri žarometih za kratki 
       svetlobni pramen se najmanjša višina od tal meri na najnižji točki 
       izhoda optičnega sistema (reflektor, leča, projekcijska leča) ne 
       glede na njihovo uporabo.
 
       Če (največja in najmanjša) višina od tal nedvomno ustreza zahtevam 
       te odredbe, ni treba določati točnih robov posameznih površin.
 
       Pri določanju lege svetilk v smislu širine, se razdalja med njima 
       določa od notranjih robov vidnih svetlečih površin v smeri 
       referenčne osi.
 
       Če lega svetilk v smislu širine nedvomno ustreza zahtevam te 
       odredbe, ni treba določati točnih robov posameznih površin.
 
3.1.8     Če ni posebej predpisano drugače, ne sme nobena svetilka oddajati 
       utripajoče svetlobe, razen smernih svetilk in varnostnih utripalk.
 
3.1.9     S prednje strani ne sme biti vidna nobena rdeča svetloba, z zadnje
       pa ne bela. Skladnost s to zahtevo se preverja na naslednji način:
 
3.1.9.1.1.  za vidnost rdeče svetlobe naprej: opazovalec, ki se giblje v območju 
       1 v prečni ravnini 25 m pred vozilom ne sme neposredno opaziti 
       nobene svetleče površine rdeče svetilke;
 
3.1.9.1.2.  za vidnost bele svetlobe nazaj: opazovalec, ki se giblje v območju 2 
       v prečni ravnini 25 m pred vozilom ne sme neposredno opaziti nobene 
       svetleče površine bele svetilke;
 
3.1.9.1.3.  Območji opazovanja 1 in 2 sta omejeni z ustreznimi ravninami, kot 
       sledi:
 
3.1.9.1.3.1. po višini z dvema vodoravnima ravninama, ki sta 1 m oziroma 2,2 m 
       nad podlago;
 
3.1.9.1.3.2. po širini z dvema navpičnima ravninama, ki oklepata kot 15° naprej 
       oziroma nazaj navzven od vozila glede na vzdolžno srednjo ravnino 
       vozila in potekata skozi dotikališče(a) navpičnih ravnin, vzporednih 
       z vzdolžno srednjo ravnino vozila, ki omejujeta njegovo skupno 
       širino.
 
       Če je točk dotika več, se skrajna sprednja nanaša na prednje območje 
       in skrajna zadnja na zadnje območje.
 
3.1.10    Električna vezava mora biti izvedena tako, da se prednja pozicijska 
       svetilka ali žaromet za kratki svetlobni pramen, če prednja 
       pozicijska svetilka ne obstaja, in zadnja pozicijska svetilka ter 
       svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice vključijo oziroma 
       izključijo sočasno.
 
3.1.11    Kolikor ni posebnih navodil mora biti električna vezava taka, da 
       žarometa za dolgi svetlobni pramen in žarometa za kratki svetlobni 
       pramen ni mogoče vključiti, če tudi svetilke, omenjene v točki 
       3.1.10 zgoraj, niso vključene. Ta zahteva pa ne velja za žaromet za 
       dolgi svetlobni pramen in žaromet za kratki svetlobni pramen zaradi 
       dajanja svetlobnih opozorilnih signalov, ko se žaromet za kratki 
       svetlobni pramen vključi v kratkih zaporednih intervalih oziroma 
       delujeta oba v kratkih intervalih izmenično.
 
3.1.12    Kontrolne svetilke
 
3.1.12.1   Vsaka kontrolna svetilka mora biti jasno vidna vozniku, ki sedi na 
       vozilu v legi za normalno vožnjo.
 
3.1.12.2   Kjer je predpisana »kontrola vključitve«, se le-ta lahko zamenja s 
       »kontrolo delovanja«.
 
3.1.13    Barva svetlobe, ki jo oddajajo v tej odredbi navedene svetilke in 
       odsevniki, je naslednja:
 
       – žaromet za dolgi svetlobni pramen    bela
       – žaromet za kratki svetlobni pramen    bela
       – prednja pozicijska svetilka       bela
       – prednji odsevnik – ne trikotni      bela
       – bočni odsevnik – ne trikotni       oranžna spredaj
                             oranžna ali rdeča zadaj
       – odsevnik v pedalu            oranžna
       – zadnji odsevnik – ne trikotni      rdeča
       – smerna svetilka             oranžna
       – zavorna svetilka            rdeča
       – zadnja pozicijska svetilka       rdeča
       – svetilka zadnje reg. tablice      bela
 
3.1.14    Vsako vozilo, ki je v postopku homologacije po tej odredbi, mora 
       biti opremljeno z naslednjimi svetlobnimi in svetlobno signalnimi 
       napravami:
 
3.1.14.1   žarometom za kratki svetlobni pramen (točka 3.2.2);
 
3.1.14.2   zadnjo pozicijsko svetilko (točka 3.2.10)
 
3.1.14.3   bočnim, ne trikotnim odsevnikom (točka 3.2.5)
 
3.1.14.4   zadnjim, ne trikotnim odsevnikom (točka 3.2.7)
 
3.1.12.5   odsevnikom v pedalu (točka 3.2.6) – samo pri vozilih s pedali
 
3.1.14.6   zavorno svetilko (točka 3.2.9)
 
3.1.14.7   svetilko za osvetlitev zadnje registrske tablice (točka 3.2.11)
 
3.1.15    Vozilo je lahko dodatno opremljeno z naslednjimi svetlobnimi in 
       svetlobno signalnimi napravami:
 
3.1.15.1   žarometom za dolgi svetlobni pramen (točka 3.2.1);
 
3.1.15.2   prednjo pozicijsko svetilko (točka 3.2.3)
 
3.1.15.3   prednjim, ne trikotnim odsevnikom (točka 3.2.4)
 
3.1.15.4   smernimi svetilkami (točka 3.2.8);
 
3.1.16    Vgradnja svetlobnih in svetlobno signalnih naprav iz točk 3.1.14 in 
       3.1.15 mora biti izvedena v skladu s predpisi, navedenimi v točki 
       3.2 te odredbe.
 
3.1.17    Vgradnja drugih svetlobnih in svetlobno signalnih naprav, razen 
       tistih, so navedene v točkah 3.1.14 in 3.1.15 ni dovoljena.
 
3.1.18    Svetlobne in svetlobno signalne naprave navedene v točkah 3.1.14 in 
       3.1.15, ki so homologirane za motorna kolesa, se tudi lahko vgradijo 
       na kolesa z motorjem.
 
3.2      Posebne zahteve
 
3.2.1     Žaromet za dolgi svetlobni pramen
 
3.2.1.1    Število
       En ali dva, homologirana po
       – pravilniku ECE R 113(*);
       – razreda A po pravilniku ECE R 112;
       – pravilniku ECE R 1;
       – pravilniku ECE R 57;
       – pravilniku ECE R 72;
       – pravilniku ECE R 76;
       – pravilniku ECE R 82.
 
3.2.1.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.1.3    Razporeditev
 
3.2.1.3.1   Po širini:
 
3.2.1.3.1.1  Samostojen žaromet za dolgi svetlobni pramen je lahko nameščen nad, 
       pod ali ob drugi prednji svetilki: če sta ti svetilki ena nad drugo 
       mora biti referenčno središče žarometa za dolgi svetlobni pramen v 
       vzdolžni srednji ravnini vozila; če sta ti svetilki ena ob drugi 
       morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo 
       vzdolžno ravnino vozila.
 
3.2.1.3.1.2  Žaromet za dolgi svetlobni pramen, integriran z neko drugo prednjo 
       svetilko, mora biti vgrajen tako, da njegovo referenčno središče 
       leži v vzdolžni srednji ravnini vozila; vendar, če je vozilo 
       opremljeno tudi s samostojnim žarometom za kratki svetlobni pramen 
       ali žarometom za kratki svetlobni pramen, integriranim s prednjo 
       pozicijsko svetilko in vgrajenim ob žarometu za dolgi svetlobni 
       pramen, morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na 
       srednjo vzdolžno ravnino vozila.
 
3.2.1.3.1.3  Dva žarometa za dolgi svetlobni pramen, od katerih je eden ali pa 
       sta oba integrirana z neko drugo prednjo svetilko, morata biti 
       vgrajena tako, da sta njuni referenčni središči simetrični glede na 
       srednjo vzdolžno ravnino vozila.
 
3.2.1.3.2   Po dolžini:
       Spredaj na vozilu. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če njegova 
       svetloba ne more motiti voznika neposredno ali posredno prek ogledal 
       ali drugih odbojnih površin.
 
3.2.1.3.3   Rob svetleče površine samostojnega žarometa za dolgi svetlobni 
       pramen ne sme biti v nobenem primeru oddaljen od roba svetleče 
       površine žarometa za kratki svetlobni pramen več kot 200 mm.
 
3.2.1.3.4   Razdalja, ki ločuje svetleči površini dveh žarometov za dolgi 
       svetlobni pramen ne sme presegati 200 mm.
 
3.2.1.4    Geometrijska vidnost
       Vidnost svetleče površine, vključno z vidnostjo v predelih, ki niso 
       osvetljeni v smeri opazovanja, mora biti zagotovljena v stožčastem 
       prostoru, ki ga omejujejo tvornice, ki potekajo skozi zunanji rob        
       svetleče površine in tvorijo kot najmanj 5° napram referenčni osi 
       žarometa.
 
3.2.1.5    Usmeritev
       Naprej. Žaromet se lahko suče skupaj s krmilom.
 
3.2.1.6    Ne sme biti “kombiniran”
       s kakšno drugo svetilko.
 
3.2.1.7    Električna vezava
       Žaromet za kratki svetlobni pramen lahko ostane vključen skupno z
       žarometom za dolgi svetlobni pramen.
 
3.2.2     Žaromet za kratki svetlobni pramen
 
3.2.2.1    Število
       En ali dva, homologirana po
       – pravilniku ECE R 113;
       – razreda A po pravilniku ECE R 112;
       – pravilniku ECE R 1;
       – pravilniku ECE R 56;
       – pravilniku ECE R 57;
       – pravilniku ECE R 72;
       – pravilniku ECE R 76;
       – pravilniku ECE R 82.
 
3.2.2.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.2.3    Razporeditev
 
3.2.2.3.1   Po širini:
 
3.2.2.3.1.1  Samostojen žaromet za kratki svetlobni pramen je lahko nameščen nad, 
       pod ali ob drugi prednji svetilki: če sta ti svetilki ena nad drugo 
       mora biti referenčno središče žarometa za kratki svetlobni pramen v 
       vzdolžni srednji ravnini vozila; če sta ti svetilki ena ob drugi 
       morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo 
       vzdolžno ravnino vozila.
 
3.2.2.3.1.2  Žaromet za kratki svetlobni pramen, integriran z neko drugo prednjo 
       svetilko, mora biti vgrajen tako, da je njegovo referenčno središče 
       leži v vzdolžni srednji ravnini vozila; vendar, če je vozilo 
       opremljeno tudi s samostojnim žarometom za dolgi svetlobni pramen 
       ali žarometom za dolgi svetlobni pramen, integriranim s prednjo 
       pozicijsko svetilko in vgrajenim ob žarometu za kratki svetlobni 
       pramen, morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na
       srednjo vzdolžno ravnino vozila.
 
3.2.2.3.1.3  Dva žarometa za kratki svetlobni pramen, od katerih je eden ali pa 
       sta oba integrirana z neko drugo prednjo svetilko, morata biti 
       vgrajena tako, da sta njuni referenčni središči simetrični glede na 
       srednjo vzdolžno ravnino vozila
 
3.2.2.3.2   Po višini:
       Najmanj 500 mm, največ 1,200 mm od tal.
 
3.2.2.3.3   Po dolžini:
       Spredaj na vozilu. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če njegova 
       svetloba ne more motiti voznika neposredno ali posredno prek ogledal 
       ali drugih odbojnih površin.
 
3.2.2.3.4   Razdalja, ki ločuje svetleči površini dveh žarometov za kratki 
       svetlobni pramen ne sme presegati 200 mm.
 
3.2.2.4    Geometrijska vidnost
       Opredeljena je s kotom α v navpični smeri in s kotom v vodoravni 
       smeri. Ti koti se merijo od referenčne osi žarometa.
       α = 15° navzgor in 10° navzdol,
       β = 45° na levo in 45° na desno.
       Razni deli vozila v bližini žarometa ne smejo povzročati vzporednih        
       učinkov, ki bi motili druge udeležence v prometu.
 
3.2.2.5    Usmeritev
       Naprej. Žaromet se lahko suče skupaj s krmilom.
 
3.2.2.6    Ne sme biti “kombiniran”
       s kakšno drugo svetilko.
 
3.2.2.7    Električna vezava
       Naprava za preklop na kratki svetlobni pramen mora sočasno izklopiti 
       dolgi svetlobni pramen.
 
3.2.2.8    Kontrola vključitve
       Dovoljena, zelena neutripajoča kontrolna svetilka,
 
3.2.3     Prednja pozicijska svetilka
 
3.2.3.1    Število
       Ena ali dve.
 
3.2.3.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.3.3    Razporeditev
 
3.2.3.3.1   Po širini:
       Samostojna prednja pozicijska svetilka je lahko nameščena nad, pod 
       ali ob drugi prednji svetilki: če sta ti svetilki ena nad drugo mora 
       biti referenčno središče prednje pozicijske svetilke v vzdolžni 
       srednji ravnini vozila; če sta ti svetilki ena ob drugi morata biti 
       njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo vzdolžno 
       ravnino vozila.
 
       Prednja pozicijska svetilka, ki je integrirana z neko drugo prednjo 
       svetilko, mora biti vgrajena tako, da njeno referenčno središče leži 
       v vzdolžni srednji ravnini vozila; vendar, če je vozilo opremljeno 
       tudi z drugo prednjo svetilko, ki leži ob prednji pozicijski 
       svetilki, morata biti njuni referenčni središči simetrični glede na 
       srednjo vzdolžno ravnino vozila.
 
       Dve prednji pozicijski svetilki, od katerih je ena ali pa obe 
       integrirani z neko drugo prednjo svetilko, morata biti vgrajena 
       tako, da sta njuni referenčni središči simetrični glede na srednjo 
       vzdolžno ravnino vozila
 
3.2.3.3.2   Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 350 mm, 
                največ 1.200 mm.
 
3.2.3.3.3   Po dolžini: 
       Spredaj na vozilu.
 
3.2.3.4    Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti: 80° na levo in na desno za samostojno svetilko;
                80° navzven in 45° navznoter za vsak par svetilk.
       Navpični koti:  15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod
                vodoravno ravnino se lahko zmanjša na 
                5°, če je vgradna višina svetilke manjša od 750 mm.
 
3.2.3.5    Usmeritev
       Naprej. Svetilka se lahko suče skupaj s krmilom.
 
3.2.3.6    Kontrola vključitve
       Ali neobvezna zelena neutripajoča kontrolna svetilka ali osvetlitev 
       instrumentov
 
3.2.3.10   Druge zahteve
       Jih ni.
 
3.2.4     Prednji odsevnik – ne trikotni
 
3.2.4.1    Število
       Eden.
 
3.2.4.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.4.3    Razporeditev
 
3.2.4.3.1   Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 400 mm,
                največ 1.200 mm.
 
3.2.4.4    Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti: 30° na levo in na desno.
       Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod 
               vodoravno ravnino se lahko zmanjša na 
               5°, če je vgradna višina odsevnika manjša od 750 mm.
 
3.2.4.5    Usmeritev
       Naprej. Odsevnik se lahko suče skupaj s krmilom.
 
3.2.4.6    Druge zahteve
       Jih ni.
 
3.2.5     Bočni odsevnik – ne trikotni
 
3.2.5.1    Število na vsaki strani
       En ali dva.
 
3.2.5.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.5.3    Razporeditev
 
3.2.5.3.1   Po širini:
       Ob strani vozila.
 
3.2.5.3.2   Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 300 mm,
                največ 1.000 mm.
 
3.2.5.3.3   Po dolžini:
       Tako, da odsevnik v normalnih razmerah ni zakrit z oblačilom voznika 
       oziroma sovoznika.
 
3.2.5.4    Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti: 30° naprej in nazaj.
       Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod        
               vodoravno ravnino se lahko zmanjša na
               5°, če je vgradna višina odsevnika manjša od 750 mm.
 
3.2.5.5    Usmeritev
       Referenčna os odsevnika mora biti pravokotna na vzdolžno srednjo 
       ravnino vozila in biti usmerjena navzven. Prednji bočni odsevniki se 
       lahko sučejo skupaj s krmilom.
 
3.2.6     Odsevniki v pedalih
 
3.2.6.1    Število:
       Štirje odsevniki oziroma skupine odsevnikov.
 
3.2.6.2    Shema vgradnje:
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.6.3    Druge zahteve:
       Zunanje strani svetlečih površin odsevnikov morajo biti utopljene v 
       telo pedala.
       Odsevniki morajo biti vgrajeni v pedala tako, da so vidni tako 
       naprej kot tudi nazaj. Referenčna os takega odsevnika, katerega 
       oblika mora biti prilagojena pedalu, mora biti pravokotna na os 
       pedala.
       Odsevniki so lahko vgrajeni samo v tista pedala, ki so namenjena za 
       alternativni pogon vozila namesto motorja.
       Odsevniki ne smejo biti vgrajeni v tista pedala, ki služijo za 
       upravljanje vozila ali le kot opora za noge voznika in sovoznika.
 
3.2.7     Zadnji odsevnik – ne trikotni
 
3.2.7.1    Število
       En ali dva.
 
3.2.7.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.7.3    Razporeditev
 
3.2.7.3.1   Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 250 mm,
                največ 900 mm.
 
3.2.7.3.2   Po dolžini:
       Zadaj na vozilu.
 
3.2.7.4    Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti: 30° na levo in desno za samostojen odsevnik;
               30° navzven in 10° navznoter za vsak par odsevnikov.
       Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod 
               vodoravno ravnino se lahko zmanjša na
               5°, če je vgradna višina odsevnika manjša od 750 mm.
 
3.2.7.5    Usmeritev
       Nazaj.
 
3.2.8     Smerne svetilke
 
3.2.8.1    Število
       Dve na vsaki strani.
 
3.2.8.2    Shema vgradnje
       Dve prednji smerni svetilki (kategorije 1 po pravilniku ECE 6 ali 
       kategorije 11 po pravilniku ECE 50).
       Dva zadnji smerni svetilki (kategorije 2 po pravilniku ECE 6 ali 
       kategorije 12 po pravilniku ECE 50).
 
3.2.8.3    Razporeditev
 
3.2.8.3.1   Po širini:
 
3.2.8.3.1.1  Pri prednjih smernih svetilkah morajo biti izpolnjene naslednje 
       zahteve:
 
(1)      med svetlečima površinama mora biti najmanj 240 mm razdalje;
 
(2)      smerna svetilka mora biti nameščena na zunanji strani navpične 
       vzdolžne ravnine, ki poteka tangencialno glede na zunanji rob 
       svetleče površine žarometa (žarometov);
 
(3)      najmanjša razdalja med svetlečo površino smerne svetilke in 
       najbližjega žarometa za kratki svetlobni pramen mora biti:
 
          -------------------------------------------------
          Najmanjša svetilnost smerne  Najmanjša razdalja
             svetilke (cd)         (mm)
          -------------------------------------------------
                90            75
                175            40
                250            20
                400            =20
          -------------------------------------------------
 
3.2.8.3.1.2  Pri zadnjih smernih svetilkah mora razdalja med notranjima roboma 
       obeh vidnih svetlečih površin znašati najmanj 160 mm.
 
3.2.8.3.2   Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 350 mm in največ 1.200 mm
 
3.2.8.3.3   Po dolžini:
       Razdalja med referenčnim središčem svetleče površine zadnje smerne 
       svetilke in prečno navpično ravnino, ki omejuje vozilo z zadnje 
       strani, ne sme biti večja od 300 mm.
 
3.2.8.4    Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti: 20° navzoter in 80° navzven.
       Navpični koti: 15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod 
               vodoravno ravnino se lahko zmanjša na
               5°, če je vgradna višina smerne svetilke manjša od
               750 mm.
 
3.2.8.5    Usmeritev
       Skladna s shemo vgradnje. Prednji smerni svetilki se lahko sučeta 
       skupaj s krmilom.
 
3.2.8.6    Ne sme biti “kombinirana” s katerokoli drugo svetilko.
 
3.2.8.7    Ne sme biti “integrirana” s katerokoli drugo svetilko.
 
3.2.8.8    Električna vezava
       Vključitev smernih svetilk mora biti neodvisna od vseh drugih 
       svetilk. Vse smerne svetilke na isti strani vozila se morajo 
       vključiti in izključiti z isto napravo.
 
3.2.8.9    Druge zahteve
       Naslednje parametre je treba meriti, ko je električna naprava 
       obremenjena samo z delovanjem motorja in svetlobnih teles.
 
3.2.8.9.1   Pri vozilu, kjer smerne svetilke napaja istosmerni tok, morasvetloba 
       smerne svetilke utripati 90 ± 30-krat na minuto.
 
3.2.8.9.1.1  Utripanje smernih svetilk na isti strani vozila mora biti sinhrono 
       ali izmenično.
 
3.2.8.9.1.2  Po vklopu smernih svetilk se mora pokazati svetloba smernih svetilk 
       najkasneje po 1 sekundi in po 1,5 sekunde mora svetloba prvič 
       ugasniti.
 
3.2.8.9.2   Pri vozilu, kjer smerne svetilke napaja izmenični tok in kjer motor 
       deluje z vrtilno frekvenco med 50 % in 100 % tiste, ki je potrebna 
       za doseganje največje konstrukcijsko določene hitrosti vozila, mora 
       svetloba smerne svetilke utripati 90 ± 30-krat na minuto.
 
3.2.8.9.2.1  Utripanje smernih svetilk na isti strani vozila je lahko sinhrono 
       ali pa izmenično.
 
3.2.8.9.2.2  Po vklopu smernih svetilk se mora pokazati svetloba smernih svetilk 
       najkasneje po 1 sekundi in po 1,5 sekunde mora svetloba prvič 
       ugasniti.
 
3.2.8.9.3   Pri vozilu, kjer smerne svetilke napaja izmenični tok in kjer motor 
       deluje z vrtilno frekvenco med prostim tekom in 50 % tiste, ki je 
       potrebna za doseganje največje konstrukcijsko določene hitrosti 
       vozila, morasvetloba smerne svetilke utripati med 90±30-krat na 
       minuto in 90–45-krat na minuto.
 
3.2.8.9.3.1  Utripanje smernih svetilk na isti strani vozila je lahko sinhrono 
       ali pa izmenično.
 
3.2.8.9.3.2  Po vklopu smernih svetilk se mora pokazati svetloba smernih svetilk 
       najkasneje po 1 sekundi, in po 1,5 sekunde mora svetloba prvič 
       ugasniti.
 
3.2.8.10   Pri motnjah delovanja ene smerne svetilke (razen, če je vzrok teh 
       motenj kratki stik) morajo druge smerne svetilke stalno goreti ali 
       pa dalje utripati, frekvenca utripanja se v tem primeru lahko
       spremeni, razen, če je vozilo opremljeno s kontrolno napravo za 
       smerne svetilke.
 
3.2.8.11   Kontrola delovanja
       Obvezna, če smerne svetilke niso vidne vozniku: utripajoča zelena 
       svetilka in/ali zvočni signal. V primeru okvare smerne svetilke mora 
       kontrola: ugasniti, ostati prižgana ali spremeniti frekvenco.
 
3.2.9     Zavorna svetilka
 
3.2.9.1    Število
       Ena ali dve.
 
3.2.9.2    Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.9.3    Razporeditev
 
3.2.9.3.1   Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 250 mm,
                največ 1.500 mm.
 
3.2.9.3.2   Po dolžini:
       Zadaj na vozilu.
 
3.2.9.4    Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti:  45° na levo in desno za samostojno svetilko;
                45° navzven in 10° navznoter za vsak par svetilk.
       Navpični koti:  15° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod           
                vodoravno ravnino se lahko zmanjša na
                5°, če je vgradna višina zavorne svetilke manjša 
                od 750 mm.
 
3.2.9.5    Usmeritev
       Nazaj.
 
3.2.9.6    Električna vezava
       Mora zasvetiti ob uporabi katere koli delovne zavore.
 
3.2.9.7    Druge zahteve
       Svetilnost zavorne svetilke mora biti opazno večja od svetilnosti 
       zadnje pozicijske svetilke.
 
3.2.9.8    Kontrola delovanja ali vključitve
       Prepovedana.
 
3.2.10    Zadnja pozicijska svetilka
 
3.2.10.1   Število
       Ena ali dve.
 
3.2.10.2   Shema vgradnje
       Ni posebnega predpisa.
 
3.2.10.3   Razporeditev
 
3.2.10.3.1  Po višini:
       Razdalja od tal: najmanj 250 mm,
                največ 1.200 mm.
 
3.2.10.3.2  Po dolžini:
       Zadaj na vozilu.
 
3.2.10.4   Geometrijska vidnost
       Vodoravni koti:  80° na levo in desno za samostojno svetilko;
                80° navzven in 45° navznoter za vsak par svetilk.
       Navpični koti:  5° nad in pod vodoravno ravnino; navpični kot pod 
                vodoravno ravnino se lahko zmanjša na 5°, če je 
                vgradna višina svetilke manjša od 750 mm.
 
3.2.10.5   Usmeritev
       Nazaj.
 
3.2.10.6   Kontrola vključitve
       Dovoljena, kombinirana s kontrolo vključitve prednje pozicijske 
       svetilke.
 
3.2.10.7   Druge zahteve
       Jih ni.
 
3.2.11    Svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice
 
3.2.11.1   Število
       Ena. Naprava lahko sestoji iz več optičnih sestavnih delov, ki so 
       namenjeni za osvetlitev prostora, predvidenega za registrsko 
       tablico.
 
3.2.11.2   Shema vgradnje   )
                 )
3.2.11.3   Razporeditev    )
                 )
3.2.11.3.1  Po širini:     ) Tako, da naprava osvetli prostor, predviden
                 ) za namestitev registrske tablice
3.2.11.3.2  Po višini:     )
                 )
3.2.11.3.3  Po dolžini:     )
                 )
3.2.11.4   Geometrijska vidnost)
                 )
3.2.11.5   Usmeritev      )
 
3.2.11.6   Kontrola vključitve
       Dovoljena: to funkcijo opravlja kontrola vključitve pozicijske 
       svetilke.
 
3.2.11.7   Druge zahteve
       Če je svetilka za osvetlitev zadnje registrske tablice kombinirana z 
       zadnjo pozicijsko svetilko, integrirano v zavorno svetilko, se 
       fotometrične značilnosti svetilke za osvetlitev zadnje registrske 
       tablice lahko spremenijo med delovanjem zavorne svetilke.
 
4       PRESKUŠANJE VOZILA
 
4.1      Preskušanje vozila v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni 
       laboratorij v skladu z določili pravilnika ECE R 74.01 po stanju 21. 
       septembra 2001. Ta pravilnik izhaja iz sporazuma o prevzemu enotnih 
       pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije 
       opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v 
       Ženevi. K temu sporazumu je z aktom o notifikaciji nasledstva 
       pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne 
       pogodbe, št. 15/92).
 
4.2      Pravilnik ECE R 74.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem 
       jeziku) v Sektorju za vozila Direkcije RS za ceste v Ljubljani.
 
5       HOMOLOGACIJA VOZILA
 
5.1      Homologacija vozila v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani 
       dokumenti morajo biti izdelani v skladu s pravilnikom ECE R 74.01. 
       Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Direkcija Republike 
       Slovenije za ceste pri Ministrstvu za promet.
 
6       POSTOPEK PREVERJANJA
 
6.1      Ustreznost vozil v skladu s to odredbo se preverja po postopku, ki 
       ga predpisuje odredba o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 
       33/98 in 59/99).
 
7       VELJAVNOST
 
7.1      Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o 
       homologiranju koles z motorjem glede na namestitev svetlobne opreme 
       (št. 74.00) – (Uradni list RS, št. 15/96).
 
7.2      Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
       Republike Slovenije, uporablja pa se:
 
7.2.1     za homologacijo novih tipov vozil od 1. maja 2002 dalje,
 
7.2.2     za uvoz novih vozil od 18. novembra 2002 dalje in
 
7.2.3     za uvoz rabljenih vozil od 1. oktobra 2003 dalje.
 
7.2.4     Do začetka uporabe te odredbe se še naprej uporablja odredba o 
       homologiranju koles z motorjem glede namestitve svetlobne opreme 
       (št. 74.00) – ( Uradni list RS, št. 15/96).
Št. 26400-12/2001
Ljubljana, dne 22. aprila 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet
* Ta odredba vsebinsko povzema in upošteva direktivo 93/92/EGS, kot je dopolnjena z direktivo 2000/73/ES, v delih, ki se nanašajo na vozila kategorije L1.

** Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).

(*) Pravilnike ECE je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Sektorju za vozila Direkcije RS za ceste v Ljubljani.

AAA Zlata odličnost