Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2328. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid, stran 4867.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid, št. 01-03/99 z dne 19. 2. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid je izdelan v treh izvodih za 11656,06 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Kobarid in Tolmin, oziroma v katastrskih občinah Breginj, Robidišče, Logje, Sedlo, Borjana, Kred, Staro selo, Sužid, Svino, Kobarid, Trnovo, Drežnica, Vrsno, Smast, Ladra, Idrsko, Livek in Kamno.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-2/00
Ljubljana, dne 6. maja 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.