Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2327. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno, stran 4867.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno, št. 01-07/99 z dne 11. 2. 2002, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno je izdelan v treh izvodih za 6814,87 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v Občini Cerkno, oziroma v katastrskih občinah Otalež, Reka-Ravne, Police, Orehek, Zakriž, Cerkno, Planina, Labinje, Dolenji Novaki, Gorenji Novaki, Gorje, Jesenica in Bukovo.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Cerkno, Pot na Zavrte 26, Cerkno, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-1/00
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.