Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2326. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I, stran 4866.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I, št. 14-02/96 z dne 21. 11. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I je izdelan v treh izvodih za 8849,16 hektarjev gozdov, ki ležijo v kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Komen in Sežana, oziroma v katastrskih občinah Brestovica, Ivanji grad, Sveto, Škrbina, Komen, Gorjansko, Brje, Volčji grad, Veliki dol, Pliskovica, Gabrovica, Tomačevica, Mali dol, Kobjeglava, Hruševica, Štanjel, Kobdilj, Avber, Kopriva, Skopo, Krajna vas, Dutovlje, Veliki Repen, Voglje, Križ, Tomaj, Utovlje, Kazlje in Štorje.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras I.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-7/00
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost