Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2002 z dne 31. 5. 2002

Kazalo

2325. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II, stran 4866.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II, št. 14-10/98 z dne 19. 10. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II je izdelan v treh izvodih za 7747,60 hektarjev gozdov, ki ležijo v kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Sežana in Divača, oziroma v katastrskih občinah Sežana, Merče, Trebče, Gropada, Bazovica, Lokev, Povir, Divača, Dolnje Ležeče, Naklo, Dane, Škofije, Famlje, Vremski Britof in Gornje Vreme.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kras II.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-9/00
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.