Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002

Kazalo

2011. Spremembe in dopolnitve seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji, stran 4109.

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90 ter Uradni list RS, št. 86/98 - ZVNSR) ter v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S E Z N A M A
potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji
1
Iz Seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 59/01; v nadaljnjem besedilu: seznam), se izbrišejo naslednje sorte:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vrsta rastlin,         Sorta    Leto vpisa  Žlahtnitelj *    Zastopnik*     Opombe **
registrska številka sorte
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDUSTRIJSKE RASTLINE
Sladkorna pesa Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll
                Astro      1997         73       345         2
                Dori      1999         336       345         2
                Gina      1997         282       345         2
                Marika     1991         282       345         2
                Prisma     1990         61       345         2
                Romea      1997         73       345         2
Oljna ogrščica, ozimna Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. 
                Tandem     1988         209        -         2
Soja Glycine max (L.) Merril
                Ana       1990         10        -         2
                Gordana     1987         195        -         2
                S-0990     1986         168        -         2
                Slavonka    1988         195        -         2
                Tina      1988         195        -         2
KROMPIR
Krompir Solanum tuberosum L.
                Bolesta     1999          6       232         1
                Concorde    1995          6       232         1
                Cornado     1996          6       232         1
                Signal     1999          6       232         1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Na seznam se dodajo naslednje sorte:
------------------------------------------------------------------------------------------
Vrsta rastlin,         Sorta    Leto vpisa   Žlahtnitelj*    Zastopnik*
registrska številka sorte
------------------------------------------------------------------------------------------
1               2           3        4         5
------------------------------------------------------------------------------------------
ŽITO
Jari oves Avena sativa L.
               Neklan        2002       231        232
               Izak         2002       231        232
Jari ječmen Hordeum vulgare L.
               Astoria       2002       230        232
               Scarlet       2002       222        13
               Tabora        2002       230        232
Ozimni ječmen Hordeum vulgare L.
               Petra        2002       202        13
               Holli        2002        71        13
Ozimna rž Secale cereale L.
               Ursus        2001       218        232
Ozimna tritikala Triticum x Secale L.
               Lamberto       2002        62        232
Ozimna pšenica Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
               Ornicar       2001        31        134
               Pegassos       2001        73        13
               Pajero        2001        28        13
Koruza Zea mays L.
               Ragusa        2002       338        13
               Aurora        2002       151        13
               Geyser        2002       335        333
               LG 23.72       2002       151        13
               LG 23.05       2002       151        13
               LG 23.07       2002       151        13
               Pelican       2002       335        333
               Celest        2002       335        333
               Fructis       2002       182        13
               Eurostar       2002       215        232
               Kuxxar        2002        67        13
               Mikado        2002       145        143
               PR33J24       2002       189        190
               PR34G13       2002       189        190
               Vic         2002       145        143
               DK 391        2002       273        138
               Oldham        2002       335        333
               PR38F10       2002       189        190
               Brissac       2002       145        143
               Sprinter       2002       335        333
KRMNE RASTLINE
Rdeča bilnica Festuca rubra L.
               Aida         2002        86        232
               Iris         2002        45        232
               Roland 21      2002        86        232
Trpežna ljuljka Lolium perenne L.
               Flor         2002        45        232
               Henrietta      2002        86        232
               Kaiser        2002        45        232
Lucerna Medicago sativa L.
               Plato        2002        86        232
               Verko        2002        86        232
Travniška latovka Poa pratensis L
               Monique       2002        45        232
Krmni grah Pisum sativum L.
               Sponsor       2002        24        13
Krmni bob Vicia faba L.
               Gloria        2002        22        13
Panonska grašica Vicia pannonica L.
               Beta         2002        64        13
Ozimna grašica Vicia villosa L.
               Vilana        2002        27        13
KROMPIR
Krompir Solanum tuberosum L.
               Cunera        2002        6        232
               Fontane       2002        6        232
               Sinora        2002        6        232
VRTNINE
Čebula Allium cepa L.
               Glacier       2002        30        362
Por Allium porrum L.
               Columbus       2002        30        362
Belo zelje Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. alba DC.
               Bronco        2002        30        362
Rdeče zelje Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata L. f. rubra DC.
               Lectro        2002        30        362
Ohrovt Brassica oleracea L. convar bullata DC. et var. sabauda L.
               Melissa       2002        30        362
Lubenica Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
               Jade         2002       312        232
Melona ali dinja Cucumis melo L.
               Early Dawn      2002        52        232
Kumare Cucumis sativus L.
               Thunder       2002       312        232
Glavnata solata Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata L.
               Noisette       2002        83        267
               Campania       2002        83        267
               Tatiana       2002        83        267
               Fatima        2002        83        267
Paradižnik Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell
               Hector        2002        52        232
INDUSTRIJSKE RASTLINE
Soja Glycine max L.
               Ceresia       2002        78        13
Sladkorna pesa Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Döll
               Remos        2002        1        345
               Antilla       2002        283       345
               Laetitia       2002        282       345
Hmelj Humulus lupulus L.
               Taurus        2002        313       104
------------------------------------------------------------------------------------------
3
Te spremembe in dopolnitve seznama začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-21-03-118/01-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Polno ime in sedež žlahtnitelja oziroma zastopnika sorte je v legendi, ki je kot priloga I sestavni del tega seznama

** Opombe: Razlogi za izbris sorte so podani v prilogi, ki je kot priloga II sestavni del tega seznama
                            PRILOGA I

LEGENDA IMEN IN SEDEŽEV ŽLAHTNITELJEV TER ZASTOPNIKOV SORT
KMETIJSKIH RASTLIN

-----------------------------------------------------------------
Koda  Polno ime
-----------------------------------------------------------------
1 A. Dieckmann-Heimburg, Saatzucht Sülbeck, Postfach 11 65, 31684
Nienst-dt, Nemčija

6 Agrico Research BV, P.O. Box 40, 8300 AA Emmeloord, Nizozemska

10 Agron. Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specialnu
proizvodnju bilja, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvaška

13 Agrosaat družba za zastopanje in trgovino d.o.o., Devova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija

22 Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore road, Kalamazoo 49002,
Michigan, ZDA

27 Batl, PZA del Palacio 3, 08003 Barcelona, Španija

28 Bayerische Pflanzenzuchtgesellshaft e. G. & Co. Ko.,
Elisabethstrasse 38, 80796 München, Nemčija

30 Bejo Zaden BV, P.O. Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemska

31 Ets Claude C. Benoist, Ferme de Moyencourt, 78910 Orgerus,
Francija

45 Ceccato Sementi srl, Via A. Mantegna, 35019 Tombolo, Italija

52 Clause Semences, 24 bld. Brossolette, 91221 Bretigny sur Orge,
Francija

61 Danisco Seed, Hojbygardvej 14, 4960 Holeby, Danska

62 Danko Hodowla Roslin sp. zoo, Choryn, 64-005 Racot, Poljska

64 DATE Kutato Kozpont, Westsik Vilmos ut 4-6, 4400 Nyiregyhaza,
Madžarska

67 Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, Dekalb,
Illinois 60115, ZDA

71 Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen Gmbh, PF 1407, 4780
Lippstadt, Nemčija

73 Fr. Strube Saatzucht KG, PF 13 53, D-38358 Schöningen, Nemčija

78 DSP Delley Samen und Pflanzen AG., Postfach 16, 1567 Delley,
Švica

83 Enza Zaden B.V., Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska

86 Feeldsaaten Freudenberger GmbH, Postfach 1 04, 47812 Krefeld,
Nemčija

104 Hmeljarsko združenje Slovenije- GIZ, PP 151, 3310 Žalec,
Slovenija

138 Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d., Kolodvorska 1, 9220
Lendava, Slovenija

143 KWS Austria GmbH, Podružnica Ljubljana, Štrekljeva 9, 1000
Ljubljana, Slovenija

145 KWS MAIS GMBH, Grimsehlstrasse 31, 37555 Einbeck, Nemčija

151 Limagrain Genetics SA, POB 115, 63230 Riom, Francija

168 Northrup King Co., PO Box 959, 55440 Minneapolis, Minnesota,
ZDA

182 PAU Semences S.A., Av. Gaston Phoebus, 46230 Lescar, Francija

189 Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9,
Iowa 50308, ZDA

190 Pioneer Saaten Predstavništvo za Slovenijo, Markišavska 10,
9000 Murska Sobota, Slovenija

195 Poljoprivredni centar Hrvatske Biljna proizvodnja i
sjemenarstvo, Ilica 101, 1000 Zagreb, Hrvaška

202 Probstdorfer Saatzucht GMBH, Parkring 12, 1011 Wien, Avstrija

209 Ringot, 64 rue Leon Beauchamp, 59930 La Chapelle
d'Armentieres, Francija

215 Rustica Prograin Genetique, Domaine de Sandreau, 31700
Mondonville, Francija

218 Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296
Bergen, Nemčija

222 Saatzucht Josef Breun GdbR, Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach,
Nemčija

224 Axel Toft Growarer, Tonderingvej 14, 7870 Roslev, Danska

230 Secobra Recherches, Centre de Bois Henry, 78580 Maule,
Francija

231 Selgen a.s., Jankovcova 18, 17037 Praga, Češka

232 Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska
c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenija

267 Zeleni hit d.o.o., Savlje 90a, 1000 Ljubljana, Slovenija

273 Monsanto Trading Lt., Verhalom u. 12-16b, H - 1023 Budapest,
Madžarska

282 KWS SAAT AG, Postfach 1463, 37555 Einbeck, Nemčija

283 Danisco Seed Austria GmbH, Esslinger Hauptstr. 132, 1220
Wien, Avstrija

312 SEMINIS Vegetable Seeds Europe. PO Box 22, 1600 AA Enkhuizen,
Nizozemska

313 Bayerische Landesanstalt fur Bodenkult und Pflanzenbau (LBP),
Voettinger Strasse 38, 85354 Freising, Nemčija

333 Syngenta Agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

335 Syngenta seeds S.A. Chemin de l'Hobit - B.P. 27, 31790 Saint
Sauveur, France

336 Syngenta seeds AB, Sockerbruksvagen 1, S-261 23 Landskrona,
Švedska

338 Orsem Hybrides, La Boissiere Rue des Fouleries B.P. 2001, F-
28203 Chateadun Cedex, France

345 CENTER ZA SLADKORNO PESO, Hardek 34g, 2270 Ormož, Slovenija

362 Agrocasol d.o.o., Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija
-----------------------------------------------------------------

                            PRILOGA II

           RAZLOGI ZA IZBRIS SORTE


1 Izbris sorte na zahtevo ustvarjalca sorte oziroma vložnika
zahteve za potrditev oziroma dovolitev introdukcije

2 Sorta ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila
potrjena oziroma ji je bila dovoljena introdukcija

3 Sorta ni bila v prometu več kot tri leta zaporedoma

4 Od dneva vpisa sorte v register oziroma v evidenco je poteklo:
za krompir in hmelj več kot 20 let, za sadne rastline, okrasne
rastline in vinsko trto več kot 25 let, za gozdne rastline več
kot 35 let in za vse ostale rastline več kot 17 let


AAA Zlata odličnost