Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1895. Odlok o zaključnem računu proračunu Občine Odranci za leto 2001, stran 3926.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01), je Občinski svet občine Odranci na 24. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračunu Občine Odranci za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2001, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje v:
-----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov      (tisočih tolarjev)
I.  Prihodki                      181.034
II.  Odhodki                       185.177
III. Proračunski primanjkljaj               –4.143
-----------------------------------------------------------------
B)  Računu finančnih terjatev in naložb:
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                   890
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
   kapitalskih deležev (IV.–V.)              890
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)–(II.+V.)        –3.253
-----------------------------------------------------------------
C)  Računu financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna                  –
IX.  Odplačilo dolga                    2.254
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)               –
XI.  Zmanjšanje sredstev na računu (III.+VI.+X.)     –3.253
-----------------------------------------------------------------
Za pokritje odhodkov po zaključnem računu za leto 2001 je bilo koriščeno 3,253.000 SIT presežkov iz preteklih let, na računih pa je ostalo še neporabljeno 9,819.000 SIT .
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 179-24/2002
Odranci, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti