Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1892. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2001, stran 3919.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 20. redni seji dne 5. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I. Skupaj prihodki                  234,359.840
II. Skupaj odhodki                  230,125.549
III. Proračunski presežek (I-II)            4,234.291
----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil           2,000.000
V. Dana posojila in poveč.kap.deležev             –
VI. Prejeta minus dana posojila (IV-V)         2,000.000
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje                       –
VIII.Odplačilo dolga                  7,500.000
IX. Neto zadolževanje proračuna
(VII-VIII)                      -7,500.000
X. Zmanjšanje sredstev na računu            1,265.709
Stanje sredstev na računu
ob koncu leta 2000                   1,317.009
----------------------------------------------------------------
3. člen
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.
4. člen
Sestavni del tega odloka je pregled predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna Občine Loški Potok za leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem list RS.
Št. 403-03/02-1
Loški Potok, dne 5. aprila 2002.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti