Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1884. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2001, stran 3910.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 56/98 in 89/99), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Cankova na 30. redni seji dne 19. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2001, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2001 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
----------------------------------------------------------
                            SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki               240.895
II.  Skupaj odhodki                243.410
III. Proračunski presežek (primanjkljaj)
   (I.–II.)                    2.515
----------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev              2.659
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                      –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev              2.659
----------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                    –
VIII. Odplačilo dolga                4.031
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
   računih (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)      –3.887
X.  Neto financiranje (V.+VII.–VIII.–IX.=–III.)  2.515
XI.  Stanje sredstev na računih ob koncu
   preteklega leta                6.380
----------------------------------------------------------
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40305-11/2002
Cankova, dne 22. aprila 2002.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti