Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1880. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2001, stran 3903.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 27. redni seji, ki je bila dne 18. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2001, katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezervnega sklada Občine Brezovica.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2001 je realiziran v naslednjih zneskih:
                              SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki              881,679.874,18
II.  Skupaj odhodki              868,270.424,41
III. Proračunski presežek (I-II)        13,427.449,77
--------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil, prodaja
   kapitalskih deležev                  –
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev         623.000,00
VI.  Prejeta minus dana posojila in
   sprememba kapitalskih deležev         623.000,00
--------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VII  Zadolževanje                      –
VIII. Odplačilo dolga                    –
IX.  Neto zadolževanje (VII-VIII)              –
--------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov v višini 13,427.449,77 SIT, se razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2002.
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2001 znaša 157,358.765,15 SIT.
4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. 12. 2001 znaša 10,653.997,46 SIT.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2001 je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 19/2002
Brezovica, dne 19. aprila 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti