Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1878. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda, stran 3900.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00 in 116/00) je Občinski svet občine Bled na 29. redni seji dne 24. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za središče Bleda (v nadaljnjem besedilu: PUP; Uradni list RS, št. 90/98 in 4/01).
Spremembe in dopolnitve PUP je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, v letu 2002, številka projekta URBI-90.
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:
– besedilo odloka,
– povzetek opredelitev in usmeritev iz planskih dokumentov,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP določajo:
– uvodne določbe,
– spremembe in dopolnitve odloka,
· merila in pogoje za urejanje ureditvene enote H3,
· merila in pogoje za urejanje ureditvene pod-enote I11/4 vstop ob Park ob Ljubljanski cesti;
· merila in pogoje za urejanje ureditvene pod-enote I11/5;
– prehodne in končne določbe.
4. člen
S temi spremembami in dopolnitvami PUP se dopolnijo merila in pogoji za urejanje Hotela Labod. Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na ureditveno enoto H3 Hotel Jelovica in Labod in na ureditveno enoto I11/4.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
5. člen
V 23. členu se odlok spremeni in dopolni tako, da se v Pogojih za oblikovanje, črta drugi stavek tretje alinee in nadomesti z novim besedilom: “za Hotel Labod so dopustne dozidave pritlične etaže na južni fasadi v maksimalni velikosti do 80 m2. Vertikalni gabarit dozidave ne sme preseči fasadne višine pritlične etaže obstoječe stavbe za več kot 1m.“
6. člen
Spremeni in dopolni se 53.a člen, in sicer pod zaporedno št. (6), ureditvena pod enota I11/4, tako, da se besedilo: “kota tlakovanih površin mora biti 497,5 do 498,5 m, nadomesti z besedilom: “kota tlakovanih površin mora biti 493 do 498,5 m.“
Spremeni in dopolni se ureditvena pod-enota I11/5 in sicer se črta besedilo v oklepaju:“(na koti 497,5 do 498,5 m)“.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Te spremembe in dopolnitve PUP so na vpogled na Občini Bled in na Upravni enoti Radovljica.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/99
Bled, dne 24. aprila 2002.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti