Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede, stran 3830.

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in 98/99) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 66/96, 54/99, 2/01 in 19/01) (v nadaljevanju: pravilnik) se drugi odstavek 5. člena črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se črta besedilo “in drugega”.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
Besedilo drugega odstavka 6. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko zaposleni v primerih, določenih s tem pravilnikom, napreduje hkrati za največ dva plačilna razreda.”.
3. člen
Besedilo 16. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
16. člen
(izjemna napredovanja)
“Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj 100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredovanje za en plačilni razred, in je nadpovprečno delovno uspešen hkrati za največ dva plačilna razreda, pri čemer je za vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za en plačilni razred.
Predlog za napredovanje iz prvega odstavka tega člena poda zaposleni ravnatelju v pisni obliki.”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0295/2000
Ljubljana, dne 27. novembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
Soglašata!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti