Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1855. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 3822.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ob uporabi navodila o merilih za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 32. redni seji dne 18. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
1. člen
Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 111/99 in 42/00) se dopolni tako, da se v 2. členu, tretji odstavek, 5. točka, prva alinea, za vejico doda besedilo: “vendar ni potrebno, da je postavljen na funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta”.
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/013-99
Vransko, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost