Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1854. Odlok o določitvi volilni enot v Občini Vransko, stran 3822.

Na podlagi 19., 20. in 21. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 2. in 6. člena zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 69/94 – popr., 56/98, 73/98 – popr., 75/98 – popr., 67/98 – odl. US, 72/98 – odl. US, 75/98 in 28/01 – odl. US) in 10., 14. in 15. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na 32. redni seji dne 18. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o določitvi volilni enot v Občini Vransko
1. člen
Občinski svet občine Vransko s tem odlokom določa volilne enote za volitve članov občinskega sveta in volitev župana v Občini Vransko. Območje občine obsega Občino Vransko, kot jo določa zakon o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij.
2. člen
Za volitve članov občinskega sveta se določi devet volilnih enot, v katerih se skupno voli enajst članov občinskega sveta:
1. volilna enota obsega območje naselij: Prekopa, v kateri se voli en član občinskega sveta;
2. volilna enota obsega območje naselja: Čeplje, v kateri se voli en član občinskega sveta;
3. volilna enota obsega območje naselij: Brode, Selo pri Vranskem – del (od hišne št. 1 do 14), v kateri se voli en član občinskega sveta;
4. volilna enota obsega območje naselja: Vransko, v kateri se volijo trije člani občinskega sveta;
5. volilna enota obsega območje naselij: Ločica pri Vranskem, Zajasovnik–del, (od hišne št. 13 do 20) v kateri se voli en član občinskega sveta;
6. volilna enota obsega območje naselij: Limovce, Zaplanina, Zahomce, v kateri se voli en član občinskega sveta;
7. volilna enota obsega območje naselij: Prapreče, Vologa, Jeronim–del (od hišne št. 29 do 58 – Jeronim, Merinca, Kale), v kateri se voli en član občinskega sveta;
8. volilna enota obsega območje naselja: Stopnik, v kateri se voli en član občinskega sveta;
9. volilna enota obsega območje naselij: Tešova, Čreta, Jeronim – del (od hišne št. 1 do 28/a in 59 – Klance, Klokočovc, Planina), Selo pri Vranskem – del (od hišne št. 15 do 19 – Prilope), v kateri se voli en član občinskega sveta.
Sedež volilnih enot je na Vranskem.
3. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Vransko.
4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati odlok o določitvi volilnih enot v novoustanovljeni Občini Vransko (Uradni list RS, št. 58/98).
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za izvedbo lokalnih volitev – volitev članov občinskega sveta in župana v letu 2002.
Št. 00607/1/02
Vransko, dne 18. marca 2002.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost