Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1852. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 3821.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98 in 44/2000 – odločba US) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 32. redni seji dne 26. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina         84.913 SIT
2. starostna skupina         66.350 SIT
2. člen
Starši otrok za katere je Občina Škofljica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od štirinajst zaporednih dni, na podlagi zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 370 SIT za vsak delovni dan odsotnosti otroka.
3. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škofljica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
V primeru, da stroški rezervacije zaradi odsotnosti otroka znašajo več, kot pa je prispevna stopnja staršev mesečno, se staršem finančna sredstva ne vračajo.
5. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 102/00, 111/00).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2002 dalje.
Št. 01506/11/2002
Škofljica, dne 29. marca 2002.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost