Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1848. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi, stran 3820.

Na podlagi 38. člena zakona o urejanju naselij in drugi posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe in dopolnitve) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 18. 4. 2002 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
1. člen
S tem sklepom se določi način, začetek, trajanje in mesto javne razgrnitve in čas javne razprave ter način obveščanja občanov za razgrnitve “programskih zasnov za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki” in osnutek “odloka o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki”.
2. člen
Besedilo in grafični del “programskih zasnov za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki” in “osnutek odloka o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki” se javno razgrneta v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka.
Za začetek javne razgrnitve šteje prvi delavni dan, ki sledi dnevu uveljavitve tega sklepa. Javna razgrnitev traja 30 koledarskih dni.
Javna razprava bo v prostorih velike sejne dvorane Občine Škofja Loka, Poljanska cesta 2 v Škofji Loki, in sicer v zadnjem tednu javne razgrnitve. Natančen datum in ura bosta javno objavljena v prostorih javne razgrnitve in po lokalnem radio ter lokalnem časopisu.
Občani in organizacije se o javni razgrnitvi in javni obravnavi obveščajo z razglasom na oglasni deski občine, z objavo po lokalnem radiu in razglasom v lokalnem časopisu.
3. člen
Po končani javni razgrnitvi in javni razpravi občinski svet obravnava pripombe in predloge, sprejme stališča ter dopolni osnutek odloka. Tako dopolnjen akt sprejme kot “odlok o ureditvenem načrtu za širitev centralnega pokopališča Lipica v Škofji Loki”.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-111/99
Škofja Loka, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost