Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1846. Sprememba pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve "Pomoč družini na domu", stran 3818.

Na podlagi prve alinee 100. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01) ter 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 27. seji dne 25. 3. 2002 sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L N I K A
o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč družini na domu“
1. člen
V pravilniku o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialnovarstvene storitve “Pomoč družini na domu“ (Uradni list RS, št. 48/98) se v 3. točki oznaka a) zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
a) prejemnike denarne socialne pomoči po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01).
2. člen
V 3. točki se za oznako c) doda nova alinea d) in se glasi:
d) prejemnike državne pokojnine po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99).
3. člen
V 5. točki se cena storitve pomoči na domu spremeni in glasi 1.687 SIT/uro.
4. člen
Te spremembe pravilnika začnejo veljati s 1. aprilom 2002.
Št. 550-1/98-112
Šentjur pri Celju, dne 25. marca 2002.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost