Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1841. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 3814.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list, RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 36. seji dne 28. 3. 2002 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
Ukine se status javnega dobra na nepremični parc. št. 1414 iz katere so po pravnomočni odločbi o parcelaciji nastale parc. št. 1414/1, 1414/2, 1414/3, k.o. Šmihel pri Novem mestu in na nepremičnini parc. št. 1448 iz katere so po pravnomočni odločbi o parcelaciji nastale parc. št. 1448/1, 1448/2, 1448/3, 1448/4 in 1448/5, k.o. Šmihel pri Novem mestu.
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-07-28/2001-1900
Novo mesto, dne 28. marca 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost