Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1839. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2001, stran 3813.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US, 67/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – odločba US, 61/99 – odločba US in 89/99 – odločba US), 62. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29., 33. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00 in odločitve Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99) ter 15. člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/9 in 52/01) je Občinski svet občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 16. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2001
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2001 izkazuje:
-----------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov     Račun finančnih  Račun financiranja
         in odhodkov SIT terjatev in naložb SIT         SIT
-----------------------------------------------------------------------------
Prihodki     298,258.951,74
Odhodki      275,889.737,09
Presežek      22,369.214,65
Primanjkljaj
-----------------------------------------------------------------------------
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 22.369.214,65 SIT se poveča stanje na računu in se jih prenese med prihodke proračuna Občine Mirna Peč za leto 2002.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/02-01
Mirna Peč, dne 17. aprila 2002.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l. r.

AAA Zlata odličnost