Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1837. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško, stran 3812.

Občina Laško, župan, izdaja na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 8/84, 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 19/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 36. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00)
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško.
II
Osnutek odloka bo razgrnjen v preddverju Urada župana Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave.
III
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren način.
IV
Občani in ostali zainteresirani, lahko dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih na območju Občine Laško v Uradu župana občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, v delovnem času občinske uprave.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/02/01
Laško, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost