Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1835. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2001, stran 3811.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 27. redni seji dne 13. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 2001
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2001.
2. člen
Proračun Občine Dornava izkazuje:
                               SIT
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki                      422,530.000
– odhodki                      412,779.000
b) Račun financiranja                 4,300.000
3. člen
Stanje sredstev na računih se prenese v proračun Občine Dornava za leto 2002.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2002.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-01-298/02
Dornava, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Dornava
Franc Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost