Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1825. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi, stran 3764.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96) izdaja minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
1. člen
V pravilniku o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94, 33/95, 23/97 in 67/01) se črta drugi odstavek 5. člena.
2. člen
V drugem odstavku 6. člena se beseda “tri“ nadomesti z besedo “dva“.
3. člen
Naslov 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemna napredovanja“.
4. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjemoma lahko napreduje zaposleni, ki za najmanj 100% preseže skupno število točk, potrebnih za napredovanje za en plačni razred, in je nadpovprečno delovno uspešen, in sicer hkrati za največ dva plačna razreda, pri čemer je za vsako 100% preseganje števila točk možno napredovati za en plačilni razred.“.
5. člen
V prvem odstavku 31.b člena se pred besedilom “višji plačilni razred“ vstavi besedilo “prvi ali drugi“.
6. člen
Za drugim odstavkom 31.b člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko višji upravni delavec v primeru, da bi imel nižji količnik zaradi razporeditve na drugo delovno mesto v istem ali drugem organu, za katero je določen enak ali višji osnovni količnik, oziroma zaradi imenovanja v drug naziv, za katerega je določen enak ali višji osnovni količnik, obdrži količnik, ki ga je imel na prejšnjem delovnem mestu oziroma v prejšnjem nazivu.“.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 12-05-012-04-14/2002-23
Ljubljana, dne 16. aprila 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
Soglašam!
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti