Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1823. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter o načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov, stran 3763.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, odl. US 18/95, 58/95, sklep US 73/95), 5. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97, 60/99, 30/01) ter v zvezi z zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) in z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter o načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
1. člen
V odredbi o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00, 100/00, 125/00 in 78/01) se v 8. členu za odstavkom – Takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega oksida – doda novi odstavek, ki se glasi:
“Takse za obremenjevanje okolja:
1. na račun št. 840 – 83284 – taksa za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin;
2. na račun št. 840 – 832312 – taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.“
2. člen
V 12. členu se za zadnjim odstavkom doda besedilo, ki se glasi:
“18. na račun št. 840 – 83307 – sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov.
Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov vplačujejo pristojni davčni organi v breme svojih evidenčnih prehodnih računov 846 na račun, ki je odprt pri agenciji – podružnica Ljubljana, od tu pa se razporejajo v dobro državnega proračuna.“
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-17/01
Ljubljana, dne 28. marca 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti