Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1821. Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti, stran 3762.

Na podlagi 28. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97 – odl. US in 28/00) in 14. člena uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00 in 33/02) izdaja minister za obrambo
O D R E D B O
o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti
1. člen
S to odredbo se določajo merila za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti v podjetjih, zavodih in drugih organizacijah, ki morajo ustanoviti gasilsko enoto.
2. člen
Povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti predstavljajo vrste dejavnosti, ki se opravljajo v posameznem podjetju, zavodu ali drugi organizaciji. Dejavnosti so razvrščene v šest kategorij, vsaki kategoriji pripada naslednje število točk:
----------------------------------------------------------------
Vrste dejavnosti                   Štev. točk
----------------------------------------------------------------
– kovinsko predelovalna dejavnost, predelava
negorljivih materialov                     1
– lesna, konfekcijska, papirna in živilska
dejavnost                           2
– gumarska in druga po požarni
ogroženosti podobna dejavnost, izdelava izdelkov
iz plastike, toplarne, termoelektrarne             3
– tekstilna industrija (predilnice, tkalnice) ter
druga kemična dejavnost, lakiranje z vnetljivimi snovmi    4
– proizvodnja lakov, lepil in smol ter
skladiščenje vnetljivih tekočin in plinov           5
– proizvodnja eksploziva, proizvodnja
pirotehničnih izdelkov, proizvodnja električne
energije s pomočjo jedrske tehnologije             6
----------------------------------------------------------------
3. člen
Točke iz prejšnjega člena se upoštevajo pri določitvi vrste gasilske enote in njene opremljenosti, ki jo mora organizirati podjetje, zavod ali druga organizacija.
4. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-06-4/2002-1
Ljubljana, dne 16. aprila 2002.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost