Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2002 z dne 29. 4. 2002

Kazalo

1818. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnilnem premoženju, ki se preda prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije, stran 3758.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnilnem premoženju, ki se preda prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije
1. člen
V odloku o dopolnilnem premoženju, ki se preda prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/02; v nadaljnjem besedilu: odlok), se:
– rubrika “Premoženje SRD za prenos na PPS – v % od osn. kap.“ v prilogi nadomesti z rubriko “Delež v %“,
– deleži izraženi v odstotkih spremenijo v skladu z izvedenimi spremembami osnovnega kapitala posamezne družbe, medtem ko se nominalna vrednost posameznega poslovnega deleža in vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 ne spremenita, razen pri naložbi navedeni v 2. členu tega odloka.
2. člen
V odloku se:
– pri premoženju, navedenem v prilogi pri točki B v sklopu III. pod zaporedno številko 11 v rubriki Delež v % številka “20,72“ nadomesti s številko “5,34“, v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT številka “49,945.000,00“ nadomesti s številko “10,022.500,00“ in v rubriki Št. delnic za prenos na PPS številka “19.978“ nadomesti s številko “4.009“;
– pri premoženju, navedenem v prilogi pri točki B v sklopu I. za zaporedno številko 2 v rubriki Zap. št. dodata dve novi številki “12“ in “13“, in sicer:
a) pod zaporedno številko 12 se v rubriki Matična številka doda številka “5101727“, v rubriki Ime družbe se doda besedilo “BANKA DOMŽALE, D.D.“, v rubriki Delež v % se doda številka “0,65“, v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT se doda številka “15,599.964,71“, v rubriki Št. delnic za prenos na PPS se doda številka “912“ in v rubriki Cena delnice za certifikate se doda številka “17.105,22“;
b) pod zaporedno številko 13 se v rubriki Matična številka doda številka “5026164“, v rubriki Ime družbe se doda besedilo “KOROŠKA BANKA, D.D.“, v rubriki Delež v % se doda številka “0,57“, v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT se doda številka “24,335.438,02“, v rubriki Št. delnic za prenos na PPS se doda številka “1.009“ in v rubriki Cena delnice za certifikate se doda številka “24,335.438,02“.
3. člen
V odloku se:
– pri premoženju v prilogi pri točki B pod navedbo Skupaj v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT številka ”2.895.242.539,94” nadomesti s številko ”2.895,255.442,67”;
– pri premoženju v prilogi pod navedbo SKUPAJ (točka A in B) v rubriki Vrednost premoženja za PPS na dan 1. 1. 1993 v SIT številka ”7.949,036.748,19” nadomesti s številko ”7.949,049.650,91”.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 191-07/2002-2
Ljubljana, dne 19. aprila 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost