Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1779. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 3659.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbi o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00), uredbe o listi blaga, storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), sklepa o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 25/97) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, 43/95, 27/96 in 109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 23. seji dne 3. 10. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih na območju Občine Dol pri Ljubljani izvaja javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je 1.266,10 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:
– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 829 SIT/m3,
– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih odpadkov 437,10 SIT/m3.
2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpadkov, je priloga sklepa.
3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso upoštevane zakonsko predpisane dajatve.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa, preneha veljati sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 35/01).
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne po preteku enega meseca od prijave cen storitev javne službe Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj.
Št. 35206-6/01
Dol pri Ljubljani, dne 3. oktobra 2001.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost