Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1778. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001, stran 3659.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 79/01) ter 65. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96, 109/99 in 102/01) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 29. seji, dne 27. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-----------------------------------------------------------------
                               SIT
-----------------------------------------------------------------
prihodke leta 2001                472,338.494,32
odhodke leta 2001                 558,352.738,72
proračunski primanjkljaj v letu 2001       -86,014.244,40
prenesena sredstva iz preteklih let        158,392.392,72
presežek sredstev za prenos v
leto 2002                     72,378.148.32
Sredstva rezervnega sklada izkazujejo:
prenesena sredstva rezervnega sklada
iz preteklih let                  1,898.874,65
prihodki leta 2001                 2,361.693,00
odhodki leta 2001                   78.400,00
presežek sredstev rezerv za prenos v
leto 2002                      4,182.167,65.
-----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežki prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenesejo v proračun Občine Dol pri Ljubljani za leto 2002.
Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv proračuna Občine Dol pri Ljubljani se prenesejo v rezerve proračuna za leto 2002.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v Uradnem vestniku Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 40303-1/02
Dol pri Ljubljani, dne 27. marca 2002.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost